Forside

Der kan være mange gode grunde til at overveje terapi:
Det kan være en livskrise, hvor du har brug for professionel støtte til at tackle følelser og få klarhed over hvad der foregår i og omkring dig.
Eller du er gået i stå i dit liv og har brug for et rum til at få indsigt i dig selv – og hjælp til at komme videre.

Terapi metoden

Jeg arbejder ud fra et humanistisk/eksistentielt grundlag og menneskesyn, og tager udgangspunkt i den Oplevelsesorienteret Psykoterapi, som omfatter terapiformerne Eksistentiel Psykoterapi, Gestaltterapi og Familieterapi. Det gør jeg med dyb respekt for den enkeltes grænser.
Alle kan komme i den situation i deres liv at de har brug for hjælp til at komme videre i deres liv.
Målet med terapien er at give dig selvindsigt og nye redskaber så du kan leve det liv du inderst ønsker.
Jeg vil støtte, rumme og lytte til dig. Og udfordre dig, og om nødvendig at fast holde dig i dine tanker og kropssprog ved, at spejle dig og dine tanker. Vores nærværende kontakt er fundamentet for din terapi. Det handler om empati, indføling, tålmodighed, respekt og etik.

Eksempler på nogle af grundene til at gå i terapi:

Udfordringerne jeg kan hjælpe med kan For. Eks. være:

Traumer, depression, sorg og tab, misbrug, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, incest, skilsmisse, utroskab, jalousi, angst,
lavt selvværd, fyret fra sit arbejde, stress, mobning, fobier, voldsoffer, voldtægt.

Terapien foregår i dit tempo. Vi mødes regelmæssige en gang om ugen eller hver fjorden dag over en kortere eller længere periode. Problemstillingerne bestemmer du og der er ikke noget, der som er for stort eller småt.

Kontakt mig pr. telefon eller send en mail. Så finder vi ud af om du kommer til mig eller om jeg skal komme til dig.

Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt. Det betyder, at mine klienter er sikre på fuld diskretion. Jeg er underlagt Dansk lovgivning for psykoterapeuter.

Jeg har skærpet indberetningspligt efter § 153 og 154 ( mord, incest og vold mod børn) Dansk lovgivning på lige fod med psykologers lovgivning. Læs evt. mere via linket.
( linket : www.psykologeridanmark.dk )